Oudervereniging

Wat doet de Oudervereniging?

  • Wij zijn 11 gemotiveerde ouders van leerlingen van beide locaties van De Heydonck.
  • We vergaderen 7x per jaar. Hierbij is ook steeds dezelfde leerkracht aanwezig die de school vertegenwoordigt.
  • Op de agenda staan o.a. notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, mededelingen vanuit school en een commissieoverzicht.
  • Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden zijn: onze deelname / inbreng bij verschillende activiteiten die vanuit school worden georganiseerd en niet onbelangrijk, de financiële stand van zaken.
  • Twee keer per jaar vergadert het hoofdbestuur van de OV met de directie van school.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl