Oudervereniging

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Oudervereniging R.K. Basisschool de Heydonck

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">De Oudervereniging organiseert, buiten het reguliere schoolprogramma om, verschillende activiteiten voor de kinderen. Deze taak is toegewezen aan het bestuur van de Oudervereniging. Sommige activiteiten vinden plaats in nauwe samenwerking met het team (bijv. Sinterklaas, Kerst en Heydonckdag), andere activiteiten zelfstandig, natuurlijk wel in overleg met het team (denk hierbij aan de schoolfotograaf). Door het organiseren van activiteiten willen we de kinderen extra plezier laten beleven tijdens hun schooltijd.

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de Oudervereniging. Daarnaast kunt u toetreden tot het bestuur van de Oudervereniging. Toetreding tot het bestuur geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Heydonck. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen met de organisatie en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Taken van de Oudervereniging

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">De belangrijkste taken van de Oudervereniging zijn:

<p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">·         Het organiseren van de verschillende activiteiten

<p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">·         Het behartigen van belangen van ouders inzake de activiteiten.

<p style="margin-left:18.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height: normal;mso-list:l0 level1 lfo1;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">·         Het innen en beheren van de ouderbijdrage

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Vrijwillig lidmaatschap

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Jaarlijks vraagt de oudervereniging een bijdrage van de ouders. Het lidmaatschap van de Oudervereniging is niet verplicht voor toelating van uw kind(eren) op Basisschool de Heydonck. Bij deelname aan de Oudervereniging is de ouderbijdrage wel verplicht.

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van de verschillende activiteiten (o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Heydonckdag en schoolfotograaf). De Oudervereniging draagt ook zorg voor het schoolshirt tijdens bepaalde activiteiten.

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Door betaling van de ouderbijdrage maakt u het mogelijk de eerder genoemde activiteiten te organiseren.

 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">De jaarlijkse ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en is voor het schooljaar 2019-2020 vastgesteld op € 35,00 per kind. Voor kinderen die instromen na 31 januari bedraagt de ouderbijdrage € 17,50.

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Contact

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Wilt u meer informatie over de Oudervereniging of heeft u interesse om ons te komen versterken? Neem dan contact met ons op via bs_heydonck_ov@bestonderwijs.nl.

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Samenstelling Oudervereniging

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Ilona de Vocht (voorzitter)

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Krista Homan (secretaris)

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Karine Vincenten (Penningmeester)

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Kelly Klaassens

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Andrea Favie

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Lisette v/d Schoot

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Angelique Sieben

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Maartje van Iperen

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Karen Stolk

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">Vergaderdata schooljaar 2019-2020

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">7 oktober 2019 (incl. Algemene Leden Vergadering)

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">18 november 2019

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">16 december 209

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">3 februari 2020

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">23 maart 2020

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">11 mei 2020

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"> 

<p style="line-height:normal;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none">De vergaderingen starten om 20.30 uur op locatie Naastenbest.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT