Medezeggenschapsraad

Op school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. In de MR praten en beslissen ouders en personeelsleden mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op haar beurt kan de MR elk standpunt dat zij heeft kenbaar maken aan de directie.

Wie zitten er in de MR?

Er zijn acht zetels beschikbaar in de MR: vier ouders en vier teamleden.

De oudergeleding bestaat uit:

 • Lucas Segers
 • Mirjam van Griensven
 • Marieke Kuipers
 • Jeanine van Antwerpen
De personeelsgeleding bestaat uit:
 • Denise van Oirschot
  Voorzitter
 • Linda Evers
 • Neelke Ebben
 • Fieke van Leeuwen

Bij voldoende kandidaten bepalen verkiezingen wie een plaats krijgt in de MR. De zittingsduur is drie jaar. Na deze periode kunnen de leden van de MR zich herkiesbaar stellen.

Bevoegdheden van de MR

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesbevoegdheid en instemmingbevoegdheid. In de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) is vastgelegd bij welke onderwerpen de MR adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid heeft.

Onderwerpen die worden besproken zijn bijvoorbeeld:

 • Verbeteringen in het onderwijs;
 • De besteding van geld en gebouwen;
 • Vaststelling of wijziging van de schoolgids en het schoolplan;
 • Samenwerking met kinderopvangorganisaties;
 • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
 • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie);
 • Beleid van de school;
 • Veiligheid (in en rond de school).

Jaarverslag MR


In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de behandelde onderwerpen van het afgelopen schooljaar.

Het jaarverslag van het schooljaar 2020-2021 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 kunt u hier downloaden.

Het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 kunt u hier downloaden

Regelement

Regelement medezeggenschapsraad

Huishoudelijk regelement medezeggenschapsraad

Meer informatie

De MR vergadert gemiddeld eens in de 6 weken, ongeveer 8 keer per schooljaar.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door ouders en personeel worden bijgewoond.

Hier vindt u de notulen en agenda's van de MR-vergaderingen.

2021-2022

Notulen vergadering 15 maart 2022
Notulen vergadering 15 februari 2022
Notulen vergadering 17 januari 2022
Notulen vergadering 13 december 2021
Notulen vergadering 16 november 2021
Notulen vergadering 18 oktober 2021

2020-2021
Notulen vergadering 21 september 2021
Notulen vergadering 6 juli 2021
Notulen vergadering 15 juni 2021
Notulen vergadering 18 mei 2021
Notulen vergadering 6 april 2021
Notulen vergadering 9 maart 2021
Notulen vergadering 9 februari 2021
Notulen vergadering 12 januari 2021
Notulen vergadering 17 november 2020
Notulen vergadering 13 oktober 2020
Notulen vergadering 15 september 2020

2019-2020
Notulen vergadering 30 juni 2020
Notulen vergadering 23 april 2020
Notulen vergadering 7 april 2020
Notulen vergadering 18 februari 2020
Notulen vergadering 14 januari 2020
Notulen 26 november 2019
Notulen 8 oktober 2019

2018-2019
Notulen vergadering 18 juni 2019
Notulen vergadering 11 september 2018

2017-2018

Notulen 5 september 2017
Notulen vergadering 10 oktober
Notulen vergadering 14 november
Notulen vergadering 19 december
Notulen vergadering 23 januari
Notulen vergadering 27 februari
Notulen vergadering 4 april
Notulen vergadering 8 mei
Notulen vergadering 29 mei
Notulen vergadering 19 juni

Heeft u vragen of wilt u eens een vergadering bijwonen, neem dan gerust contact op met één van de MR leden of mail naar heydonck.mr@bestonderwijs.nl.

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT