Home   St. Helen

St. Helen

Onze school is bevriend met St. Helen Primary School in Londen.

We hebben elkaar leren kennen tijdens een studiereis naar Londen in het kader van Passend Onderwijs. Het streven om zoveel mogelijk kinderen uit de wijk, met alle verschillen die zij hebben, op te vangen in de school. Dus zo weinig mogelijk verwijzingen naar vormen van speciaal onderwijs, maar de kinderen de zorg bieden die zij nodig hebben.

De visie van St. Helen past heel erg goed bij onze visie. Ook wij zijn een school die de verschillen die er tussen kinderen bestaan, respecteert. Ook wij proberen de kinderen de zorg en begeleiding te geven die zij nodig hebben.

We hebben in Londen geleerd dat “assistance works”, meer handen in de klas om de kinderen te begeleiden. We zien op onze school daarom in veel klassen extra begeleiding: door onze eigen assistenten, maar ook door studenten van Pabo en ROC.
Duidelijke regels en afspraken, al gaan we hierin niet zo ver als onze Engelse collega’s. Bezoeken aan St. Helen bevestigen ons beeld: structuur, regelmaat en duidelijkheid dragen bij aan een harmonieuze en veilige omgeving waarin kinderen leren.
We zijn door St. Helen geïnspireerd om kinderen voor en na school een en ander te bieden. We hebben een POP-koor, we bieden sportactiviteiten en lessen techniek. De voor- en naschoolse opvang van de kinderen gebeurt in en bij de school in samenwerking met de kinderopvang.

Van onze school hebben onze Engelse collega’s geleerd kinderen verantwoordelijkheid te bieden, ze los te laten en verantwoording te dragen. Mooi om te zien hoe we zo van elkaar kunnen leren.

Eenmaal per jaar bezoeken kinderen van St. Helen met hun ‘teachers’ onze school. Kinderen van onze groep 8 bereiden het bezoek voor. Op een dag in mei zien we de Engelse kinderen in hun uniformen op onze school en ontmoeten zij hun friends uit groep 8. Zowel voor de Engelse als onze kinderen een geweldige ervaring.

Voor meer informatie surft u naar: http://www.st-helens.newham.sch.uk/