Home   Partou

Partou

 

Partou Kinderopvang is onze partner in de opvang van kinderen voor en na school. We werken met een zelfde kindvisie zodat kinderen niet telkens aan een andere benadering hoeven wennen.
Op  Naastenbest werken we samen met Partou Trompstraat en op Heuveleind met Partou Wildheuvel. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang voor onze kinderen.

Neemt u contact op met

Partou Trompstraat                 Trompstraat 39   0499 39 20 93     trompstraat@partou.nl

Partou Wildheuvel                   Wildheuvel 1-3    0499-463148      wildheuvel@partou.nl

PROJECT NAASTENBEST

Op Naastenbest werken onze kleutergroepen nauw samen met de medewerkers van de kinderopvang. Ons gezamenlijke doel is om de overstap van kinderen van 3 jaar naar onze school zo gemakkelijk en geleidelijk mogelijk te laten verlopen.

We laten de kinderen daarom regelmatig samen werken in projecten. Kinderen die gebruik maken van de kinderopvang op de blauwe koekoek komen regelmatig in aanraking met onze school. Ze leren geleidelijk hoe het is om op de basisschool te werken. Hierdoor wordt de overstap minder groot als ze vier jaar zijn en echt naar de basisschool mogen komen.

Voor het huidige schooljaar hebben we de volgende plannen:

  1. Bij alle activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval bekijken hoe we hier samen invulling aan kunnen geven. Doel is telkens om de drie-jarigen deel te laten nemen aan de schoolactiviteiten.
  2. Kinderen vanaf 3 jaar gaan af en toe een kijkje laten nemen in de klas, bijvoorbeeld in een kringactiviteit of tijdens een voorleesmoment.
  3. Elke eerste donderdag van de maand komt een groepje kinderen uit de kinderopvang naar het voorlezen bij de kleutergroepen.
  4. Op dinsdag- en donderdagmiddag spelen de twee kleutergroepen om de beurt in het nieuwe tuintje bij de kinderopvang.
  5. Iedere maandag spelen we samen buiten op de grote speelplaats, met alle grote peuters die niet meer hoeven te slapen.

Via onderstaande link worden alle facetten van Partou belicht.
https://www.youtube.com/watch?v=Z-XdyJXSQwMn.