Home   Lopen en fietsen

Lopen en fietsen

Soms gaan we met de klas op stap, te voet of op de fiets en soms ook met de auto.

Om veilig op stap te gaan, kennen we hierover de volgende afspraken.

Te voet

Kinderen lopen in tweetallen. Als de leerkracht het noodzakelijk vindt, loopt er voor- en achteraan een volwassene met een hesje. Kinderen zijn vooraf door hun leerkracht op de hoogte gesteld van gewenst gedrag tijdens het lopen.

Met de fiets

Kinderen fietsen in tweetallen en zo nodig alleen. Voor- en achteraan wordt een hesje gedragen. Op rotondes en kruispunten wordt zorg gedragen voor een veilige oversteek.
Kinderen zijn vooraf door hun leerkracht op de hoogte gesteld van gewenst gedrag tijdens het fietsen. Kinderen en begeleiders zijn op de hoogte van de regels in het verkeer.

Met de auto

Kinderen die kleiner zijn dan 1.35 meter zitten in een goedgekeurd kinderzitje.

Kinderen die groter zijn dan 1.35 meter gebruiken de autogordel en indien aanwezig een goedgekeurd kinderzitje, een zittingverhoger.

Volwassenen gebruiken altijd de autogordel.