Home   Plusklas informatie

Plusklas informatie

Plusklas van de Heydonck

            

Wat doen wij in de Plusklas?

Meer informatie…

 

Beste ouders,
In januari gaf ik een informatie avond die ging over de Plusklas. De reacties op deze avond waren positief en een veel gehoorde uitspraak aan het einde van de avond was: “Dit zou eigenlijk zo interessant zijn voor alle kinderen en ouders”

Dit heeft mij er toe aangezet om enkele thema’s die deze avond besproken zijn hieronder nog eens nader toe te lichten en aan te vullen.

Met vriendelijke groet,

Marleen Ysebaert

 

Executieve functies
Executieve functies zijn de vaardigheden die je nodig hebt om een taak uit te voeren of een doel te bereiken.
De ontwikkeling van de executieve functies wordt bepaald door genetische aanleg en door ervaringen die een kind opdoet.
“goede genen” zijn belangrijk maar niet genoeg. Leerkrachten en ouders moeten een appel doen op plannen, organiseren en initiatief nemen. Volwassenen moeten rekening houden met het feit dat kinderen executieve functies moeten leren. Die leert een kind in kleine stapjes. Het gaat mis als je verwacht dat een kind de functies al beheerst. Executieve functies worden gestuurd door de prefrontale cortex ( het voorste deel van de hersenen) De ontwikkeling hiervan gaat door tot je vijfentwintigste levensjaar. Dus ook de ontwikkeling van de executieve functies en de mogelijkheden om deze ontwikkeling te beïnvloeden.
We onderscheiden elf verschillende executieve functies. Die functies ontwikkelen zich niet in het zelfde tempo en niet bij iedereen op dezelfde manier. De meeste mensen hebben een aantal sterke en een aantal zwakkere executieve functies.

De executieve functies:

Responsinhibitie: Het vermogen om na te denken voordat je iets doet.
Werkgeheugen: De vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij het uitvoeren van complexe taken
Emotieregulatie: Het vermogen om emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien en gedrag te controleren.
Volgehouden aandacht: De vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een situatie of taak, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling.
Taakinitiatie: Het vermogen om op tijd en op een efficiënte wijze aan een taak te beginnen.
Planning en Prioritering: De vaardigheid om een plan te maken om een doel te bereiken of een taak te voltooien.
Organisatie: Het vermogen om systemen te ontwikkelen en te onderhouden om op de hoogte te blijven van informatie.
Timemanagement: De vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt , hoe je deze het best kunt verdelen.
Doelgericht doorzettingsvermogen: Het vermogen om een doel te formuleren en te realiseren.
Flexibiliteit: De vaardigheid om plannen aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Metacognitie: Het vermogen om een stapje terug te doen en jezelf en de situatie te overzien om te bekijken hoe je een probleem aanpakt.

Mindset

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren, is niet bang om fouten te maken en geeft nooit op. Toch zijn er kinderen die deze motivatie verliezen. Bijvoorbeeld als alles altijd vanzelf lijkt te gaan en ze komen op een bepaald moment in hun leven toch voor een uitdaging te staan, dan haken sommige kinderen af. Als je nooit gevallen bent weet je niet hoe je op moet staan.
Psychologe Carol Dweck heeft hier onderzoek naar gedaan. Zij noemt dit de mindset theorie
De term mindset staat voor de manier waarop mensen of kinderen denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten.
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een vaste mindset en een groei mindset. Kinderen met een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke kwaliteiten vast staan. Kinderen met een groei mindset geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen.

 De vaste mindset

Omdat kinderen met een vaste mindset het idee hebben dat hun kwaliteiten onveranderlijk zijn, vinden ze het belangrijk dat ze vaak kunnen laten zien dat ze over een behoorlijke portie aangeboren talent beschikken. Dit verlangen om slim of goed over te komen heeft een keerzijde. Kinderen met een vaste mindset voelen zich slim wanneer ze iets snel en perfect doen. Ze doen daarom liever geen dingen die ze lastig vinden. Wanneer je een uitdaging aan gaat is de kans dat je fouten maakt namelijk groot.
En kinderen met een vaste mindset vinden fouten maken vreselijk: als je slim bent wanneer alles snel en goed gaat ben je dus dom wanneer je fouten maakt.
Deze kinderen doen dus liever geen moeite voor iets. Voor deze kinderen is het duidelijk: of je moet er hard voor werken, of je kunt het. Het feit dat je inspanning voor iets moet leveren betekent voor kinderen met een vaste mindset dat je er dus niet zo goed in bent. Oefenen en hard werken horen volgens hen bij kinderen die niet zo goed of slim zijn.

De groei mindset.

Wanneer je ervan uitgaat dat je altijd beter kunt worden, vind je uitdagingen geweldig. Kinderen met een groei mindset genieten van moeilijk werk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze zich aan het ontwikkelen zijn. Fouten maken hoort er voor deze kinderen gewoon bij: je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren. Kinderen met een groei mindset zullen niet opgeven als het even tegen zit of wanneer iets veel moeite kost. Ze weten dat ze hard moeten werken om verder te komen en leveren die inspanning graag.
Kortom een groei mindset leidt tot een passie voor leren. Het goede nieuws is: je kunt je mindset veranderen en volwassenen kunnen kinderen helpen een groei mindset aan te leren en te behouden!

Complimenten

Iedereen weet dat je zelfvertrouwen van een kind stimuleert door hem/ haar complimenten te geven. Hier schuilt echter een addertje onder het gras.
Sommige goedbedoelde complimenten van leerkrachten of ouders kunnen namelijk een vaste mindset in de hand werken doordat ze gericht zijn op vaststaande talenten of intelligentie. Bijvoorbeeld: “jij hebt echt een rekenknobbel” of “wat ben je toch slim”
Natuurlijk vinden kinderen het heerlijk om geprezen te worden. Het geeft ze een goed gevoel maar dat is slechts van tijdelijke aard. Zodra deze kinderen obstakels tegen komen zoals een onvoldoende voor een toets of een verloren wedstrijd verdwijnt hun zelfvertrouwen. Dit soort complimenten zijn dus de vijand van de groei mindset.
Daadwerkelijk leren kost tijd en moeite en het maken van fouten is onmisbaar om vooruit te komen.
Moet u complimenten dan achterwege laten? Zeker niet! Prijs een kind zoveel u wilt maar richt u op het groeiproces. Bewonder vooruitgang, prijs hard werken en oefenen, complimenteer doorzettingsvermogen. Op deze manier stimuleer je een groei mindset en leer je kinderen dat mislukken zoveel leuker is dan nooit proberen!
Verder is het belangrijk dat we tijdens het begeleiden van het groeiproces van kinderen het woordje “nog” gebruiken. Wat vind je nog lastig? Wat lukt je nog niet? Zodat je duidelijk aangeeft dat het kind dit dus kan leren als het oefent. De Amerikaanse psychologe Carol Dweck noemt dit “The power of yet”

Comfort Zone

Om te leren en groeien moeten we dus fouten durven maken. Je zou ook kunnen zeggen: we moeten uit onze comfort zone komen.
Het woord zegt het al, binnen die comfort zone is het comfortabel. Maar daar buiten gebeurt het, daar ontwikkelen we onszelf.
Leerkrachten en Ouders kunnen kinderen daarbij helpen. Behalve door de juiste complimenten te gebruiken zoals u hiervoor heeft kunnen lezen, is er nog iets wat we kunnen doen. Namelijk stoppen met curlen.

Curlen

Een Deense psycholoog heeft een naam bedacht voor de generatie leerkrachten en ouders van deze tijd. Hij noemt ons de Curling generatie.
Bij Curling wordt een schijf door een speler over het ijs geschoven, tot zo dicht mogelijk bij het doel. Zijn teamgenoten zijn uitgerust met borstels waarmee ze het ijs zo glad mogelijk poetsen. De schijf kan zijn weg daardoor gladjes en geruisloos afleggen.
En precies met dit proces gaat de vergelijking op: Het kind is de schijf, de leerkrachten en ouders de poetsers. Ze poetsen het pad des levens van hun kind glad, zodat het kind zo min mogelijk hobbels tegenkomt.
Helaas is dit slecht nieuws. Curling werkt averechts. Kinderen die nooit hobbels op de weg tegen komen, die nooit weerstand meemaken, die nooit een deksel op hun neus krijgen, hebben het juist heel moeilijk. Lijden is in feite onontbeerlijk voor geluk. Je moet weten wat kou lijden is om het lekker warm te hebben.
Als u terug denkt aan uw eigen jeugd en de momenten waarop u voldoening ervoer zal dat zijn geweest door iets wat is gelukt maar waar u veel moeite voor gedaan heeft.
Je moet dus moeilijke dingen tegenkomen en overwinnen om je zelfverzekerd en gelukkig te voelen. En daar gaat het nu juist zo vaak mis.
Ik betrap mezelf er ook nog regelmatig op. Zowel als juf en als moeder ben ik soms geneigd te curlen. Soms wil ik kinderen te veel beschermen, teveel voor ze doen, te snel oplossingen aandragen, etc. Maar zo hoeft het kind zijn hersens niet te gebruiken en neemt het geen verantwoordelijkheid voor zijn of haar leven.
Het zweet zit op de verkeerde rug!
Wat moeten volwassenen dan wel doen?
Onze kinderen hebben het recht om groot gebracht te worden zonder klein gehouden te worden. Dus leer het kind dat hobbels in het leven erbij horen door hem of haar precies zoveel verantwoordelijkheid te geven als nodig is. Of eigenlijk net een beetje meer want we onderschatten kinderen vaak nogal. Je begeleidt van een afstandje, bent een warme back up als hij of zij het even zwaar heeft en coacht als het nodig is.
Het kind zal zich trots gaan voelen over wat hij of zij bereikt omdat hij of zij het op eigen kracht heeft gedaan. En dat is wat we denk ik allemaal willen voor onze kinderen.

Creatief denkvermogen

Creatief denken is het vermogen nieuwe, functionele en verrassende ideeën, concepten of producten te bedenken; anders gezegd, het vermogen de wereld te veranderen.
Creatieve vaardigheden stellen ons in staat om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden, problemen oplossen, kansen zien en benutten. De wereld om ons heen is de laatste decennia steeds sneller aan het veranderen. We weten niet hoe de wereld er over 10 of 15 jaar uit zal zien. De maatschappij heeft behoefte aan mensen die adequaat met deze veranderingen om kunnen gaan.; mensen met creatieve vaardigheden.
Iedereen kan creatieve vaardigheden ontdekken, aanleren en ontwikkelen. Vaardigheid krijgen in creatief denken kun je vergelijken met het opbouwen van je lichamelijke conditie door regelmatig te bewegen. Hoe vaker je creatieve vaardigheden beoefend, hoe beter en wendbaarder je creatieve denkconditie wordt.

Zes creatieve vaardigheden:
Creatief waarnemen: creatief waarnemen stelt ons in staat om verder te kijken dan onze neus lang is. Dingen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn of zijn meer dan dat we in eerste instantie denken.
Door anders te leren waarnemen, zijn we in staat tot vernieuwing en andere inzichten.
Flexibel associëren: associëren betekent verbinden. Het stelt ons in staat om in gedachten van een begrip waar we op focussen weg te bewegen. Associëren helpt ons om vaste denkpatronen te doorbreken, de oogkleppen af te werpen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Uitstel van oordeel: kinderen kunnen soms net als volwassenen snel met hun oordeel klaar staan. Dat is niet onbegrijpelijk want dat zijn we gewend. Maar deze vooroordelen staan creatief en patroon doorbrekend denken in de weg. ‘Idea killers’ zijn funest voor het creatieve denkproces want als je oordeelt stop je met kijken. Dat is jammer want prille ideeën kunnen, mits goed verzorgd, uitgroeien tot prachtige toepassingen.
Overeenkomsten herkennen en gebruiken: Een ander woord voor overeenkomst is analogie. Wie analogieën herkent en weet toe te passen, heeft een krachtig stuk gereedschap om de wereld te structureren en nieuwe ideeën te krijgen.
Alternatieven blijven zoeken: Alternatieven bedenken gaat over het hebben van ambitie.; ambitie om te zoeken naar meerdere ideeën en oplossingen voor hetzelfde vraagstuk. Niet tevreden zijn met de eerste de beste oplossing maar blijven zoeken naar die ene verrassende vondst; dit noemen we doorbraak ideeën.
Verbeeldingskracht: Verbeelding is het vermogen om bestaande informatie zoals: voorwerpen, ideeën, beeld of tekst te transformeren in nieuwe informatie.
Een bijzonder prettige en eenvoudige bijkomstigheid van creatief denken is dat het enthousiasmerend en aanstekelijk werkt, omdat het mensen, jong en oud het gevoel geeft om boven de problemen en de waan van de dag te kunnen staan. Gewapend met creatieve vaardigheden kunnen we de wereld met plezier en zekerheid tegemoet treden.

Informatieavond:

Prezi-voorstelling