Historie

De naam Heydonck stamt uit de tijd dat er op deze plaats nog heidevelden waren. De school staat op een kleine verhoging in het gebied, een donck.

Op 22 augustus 1962 start de school als H. Theresiaschool, ondergebracht in het gebouw van de voormalige Mariaschool in het Wilhelminadorp. Het nieuw benoemde hoofd is meneer de Wit. In januari 1963 zijn er een viertal noodlokalen op de nieuwe locatie klaar en kunnen de klassen 1, 2 en 3 hun intrek nemen. In augustus 1968 wordt een nieuw stenen gebouw opgeleverd en wordt de naam van de school veranderd in Heydonck. In augustus 1978 is de nieuwe vleugel klaar. Niet alle groepen (574 leerlingen) kunnen geplaatst worden waardoor er in de noodlokalen aan de Lumeystraat nog enkele klassen overblijven. Na deze piek neemt het leerlingenaantal geleidelijk af.

In 1985 worden de lagere school de Heydonck en kleuterschool de Klumpenhorst samengevoegd. De basisschool krijgt de naam “de Heydonck”.

In 1988 wordt het 25-jarig bestaan van de school gevierd en nemen we afscheid van meneer de Wit. Vanuit het eigen team is Ton Bressers benoemd tot directeur van de school.

In oktober 1995 worden de eerste schoolwoningen opgeleverd. De kinderen uit Heuveleind moeten bij de start van dit schooljaar noodgedwongen in het hoofdgebouw worden ondergebracht. Samen met de Klimboom, ‘t Heuvelhummeltje en Heiheuvel (Mobest) vindt de gezamenlijke opening plaats. We starten met combinatiegroepen in de onder- en middenbouw. In 1997 worden opnieuw twee tweekappers opgeleverd. Onder invloed van de nieuwe wijken Heuveleind en Heivelden is de school snel gegroeid.

In 2006 heeft Ton Bressers afscheid genomen van de school en is Ton Paulusse de nieuwe directeur. De school telt momenteel ongeveer 400 kinderen, gelijk verdeeld over de twee locaties. Op beide locaties is een samenwerking ontstaan met de kinderdagverblijven Partou en Little People en groeit de school steeds meer naar een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

In 2012 is het gebouw in Naastenbest volledig gerenoveerd. In dat jaar viert de school haar 50-jarig jubileum op grootse wijze. Een van de hoogtepunten was een reünie voor alle oud-collega’s en oud-leerlingen, waarbij meer dan 500 mensen aanwezig waren.