Home   Oudervereniging   Medezeggenschapsraad   Notulen MR   Notulen MR 12-3-2013

Notulen MR 12-3-2013

 

Notulen MR vergadering 12 maart 2013

 

Aan:            Leden MR de Heydonck
Datum:       12 maart 2013
Locatie:      Heydonck Naastenbest
Tijd:            20.00 uur – 22.00 uur

Aanwezig:  Eric, Esther, Paul, Samad, Sharon, Theo, Ton
Afwezig:     Nico, Nicole

Welkom Nicole is bevallen van dochter Sare. Het gaat goed met moeder en dochter.

Bespreken verslag 11-12-2012 Het verslag van 11-12-2012 is akkoord.

Overleg met directie Zie punten hieronder.

Ingezonden punten:

Leerlingvolgsysteem (Parnassys) Ton : er zijn nog geen stappen gezet. We zijn zelf nog bezig om het te gebruiken.

Actuele situatie krimp en de gevolgen voor onze school De krimp speelt al een tijd, dit heeft te maken met bezuinigingen en het project ‘passend onderwijs’. Passend onderwijs is zo veel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool, zo goed mogelijk onderwijs kunnen bieden. Een voorwaarde is dat een kind zich nog kan ontwikkelen, ook al zijn het kleine stapjes. Organisatorisch dient het wel haalbaar te zijn.

Formatie 2013-2014 Een team bestaande uit directie en intern begeleiders zijn op het moment bezig met de formatie voor schooljaar 2013-2014. Nader bericht volgt nog.

MR-reglement Komt op de actielijst voor de vergadering van 17-04.

Communicatie MR Het is belangrijk om samen na te denken, dat dingen uitgesproken worden, samen er uit zien te komen. De samenwerking verloopt nu goed, dat is plezierig.

GMR Hoe gaat de Heydonck om met passend onderwijs? Vanaf 01-08-2014 dient elk kind dat aangemeld wordt, aangenomen te worden. Het is nog niet precies duidelijk wat hiervan de gevolgen zullen zijn.

Rondvraag –

De volgende MR-vergadering staat gepland op 17-04-2013 (woensdag) en wordt gehouden op locatie Naastenbest.