Home   Oudervereniging

Oudervereniging

Wat doet de Oudervereniging?
 • Wij zijn 11 gemotiveerde ouders van leerlingen van beide lokaties van De Heydonck.
 • We vergaderen 7x per jaar. Hierbij is ook steeds dezelfde leerkracht aanwezig die de school vertegenwoordigt.
 • Op de agenda staan o.a. notulen vorige vergadering, ingekomen stukken, mededelingen vanuit school en een commissieoverzicht.
 • Onderwerpen die bijvoorbeeld besproken worden zijn: onze deelname / inbreng bij verschillende activiteiten die vanuit school worden georganiseerd en niet onbelangrijk, de financiele stand van zaken.
 • Twee keer per jaar vergadert het hoofdbestuur van de OV met de directie van school.
Commissieoverzicht:
 • Sinterklaas-,Kerst-,Carnavals- en Paasviering
 • Goede Doelen actie
 • Schoolfotograaf
 • Heydonckdag
 • Laatste schooldag
 • Avond wandel-4-daagse
 • Klassenouders
 • Jaarboek maken voor groep 8 en dit uitreiken bij het afscheid
Onze doelstelling:

De Oudervereniging heeft als doelstelling om naast het reguliere schoolprogramma  allerlei leuke activiteiten (mee) te organiseren voor de kinderen van Basisschool de HeydonckWe werken hiervoor samen met de directie en de leerkrachten, door bij schoolactiviteiten mee te denken en steun te bieden via hand en spandiensten.

Tips en/of vragen:

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich aanmelden voor volgend schooljaar? Mail ons!!

Heeft u tips en of vragen? Mail ons!!

bs_heydonck_ov@bestonderwijs.nl