Home   GGD

GGD

Onze school wil ertoe bijdragen dat alle leerlingen gezond en in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Daarvoor werken  wij samen net het team jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Zuidoost.

Een verpleegkundige van de GGD houdt op onze school een spreekuur voor ouders.

Opvoeden van kinderen is leuk, al gaat het wel eens gepaard met zorgen en vragen.
Iedere ontwikkelingsfase brengt zo zijn eigen vragen en zorgen mee, zoals moeilijk slapen, liegen en wat hieraan te doen, pesten, vaak ruzie hebben met vriendjes of broertjes en zusjes, echtscheiding en de gevolgen hiervan.

Veel vragen en zorgen lossen zich na verloop van tijd vanzelf weer op. U praat er eens over met uw partner, op school of met een vriendin; u slaapt er eens een nachtje over en probeert het de volgende dag op een andere manier. Soms blijven de zorgen echter terugkomen. Het gaat niet vanzelf over en u wordt alsmaar onzekerder. Dan is het fijn om er eens met iemand over te kunnen praten die er enerzijds wat verder vanaf staat maar tegelijkertijd ook kennis van zaken heeft, iemand die tijd voor u neemt en u een steuntje in de rug kan geven.

De jeugdverpleegkundige van de GGD heet Ingrid Winters en zij kan u helpen met het zoeken van antwoorden op deze vragen. Haar e-mail is i.winters@ggdbzo.nl. U kunt ook bellen voor een afspraak op nummer 08800-31422.

Tijdens de basisschoolperiode komen uw zoon of dochter twee keer in contact met de medewerkers van de GGD. U ontvangt dan via de GGD een uitnodiging voor een individueel onderzoek.

Dit school jaar nodigt de GGD  alle leerlingen uit de groepen 2 en 7  uit voor een onderzoek. Deze onderzoeken vinden plaats in de periode 1 oktober 2012 tot 1 oktober 2013. Vanwege praktische  en planmatige redenen kan het zijn dat niet alle leerlingen uit één klas op hetzelfde moment worden uitgenodigd. Alle leerlingen  ontvangen een uitnodiging,  maar de maand waarin de GGD de uitnodiging verstuurt  verschilt per kind.  Het is dus  niet vreemd als  u nog geen uitnodiging heeft ontvangen, terwijl andere klasgenoten deze wel al ontvingen.

Heeft u buiten deze  vaste contactmomenten vragen, zorgen of twijfels over de gezondheid van uw zoon of dochter , dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van het team JGZ via het  telefoonnummer: 088 0031 422.

De GGD Brabant-Zuidoost is partner van  het  Centrum voor Jeugd en Gezin.