Home   Cultuur

Cultuur

4c-muziekuitvoering

Cultuur heeft op onze school een extra accent. Naast het leren lezen, rekenen en schrijven en naast het leren op sociaal-emotioneel terrein, brengen we de kinderen in contact met cultuur.

We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met verschillende culturele activiteiten. Voor alle leerjaren hebben we culturele activiteiten en uitstapjes gepland die passen bij ons onderwijsaanbod. Jaarlijks proberen we dit aanbod te verrijken en aan te passen.

De groepen 1 t/m 8 worden minstens één keer per jaar getrakteerd op een voorstelling, een tentoonstelling of een andere presentatie op het gebied van kunst. In een aantal gevallen wordt naast het educatief materiaal nog een introductiebijeenkomst of werkbijeenkomst voor teamleden georganiseerd. Op deze manier is er sprake van kunsteducatie op twee niveaus.

In de onderbouw staat met name dans centraal. Kinderen leren zelf te dansen, maar komen ook in contact met echte dansers en zien ze dansvoorstellingen.

In de middenbouw is muziek het centrale thema. Alle kinderen in groep 4 en 5 krijgen op onze school Muzikale Vorming verzorgd door docenten van de muziekschool. Daarnaast komen ze in contact met professionele musici.

In de bovenbouw is drama het centrale thema. Kinderen spelen natuurlijk zelf, maar zien ook dramavoorstellingen.