Home   Contact   Aanmelden

Aanmelden

Wanneer u naar Best gaat verhuizen of uw kind heeft de leeftijd van 2 of 3 jaar bereikt, zult u zich waarschijnlijk willen ori├źnteren op de basisscholen bij u in de buurt. Op uw verzoek maken we een afspraak om eens een kijkje te nemen op onze school. U hebt dan een gesprek met de directeur of een plaatsvervanger en daarnaast krijgt u een rondleiding door het gebouw.

Als u uw kind wilt inschrijven vult u het inschrijf- en het intakeformulier in. Dit laatste formulier bevat een aantal vragen over de ontwikkeling van uw kind, zodat wij voldoende gegevens hebben om uw zoon of dochter goed op te vangen. Na inschrijving worden de gegevens besproken in de aannamecommissie die bestaat uit de directeur en de intern begeleider. Deze bepalen of uw kind geplaatst kan worden en in welke groep dat het beste kan. Tevens wordt informatie verkregen van de vorige school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, als u daarvoor toestemming heeft gegeven. U krijgt uiterlijk binnen vier weken bericht omtrent de plaatsing.

Wanneer uw kind de leeftijd van vier jaar bereikt heeft, mag het de eerste maandag volgend op zijn/haar verjaardag naar school. Vooraf mogen de kinderen een drietal middagen en een tweetal ochtenden kennis komen maken. U krijgt hierover bericht van de leerkracht. Voorwaarde om te kunnen starten is wel, dat uw kind zindelijk is.

Indien de groepsgrootte van de kleutergroepen naar inzicht van de school te groot wordt, kan de school besluiten om kinderen pas na de zomervakantie te plaatsen.

Gedurende de laatste vier weken van het schooljaar kunnen kinderen niet meer instromen in de bestaande kleutergroep. Wel worden nieuwe kinderen uitgenodigd om een deel van de ochtend te komen kijken in de nieuwe klas. Hierover worden ouders tijdig geïnformeerd.